• Retail Recruitment

Privacy Statement Retail Recruitment BV

Op deze pagina lichten wij toe hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij respecteren de privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van jouw persoonsgegevens is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG).

Wie zijn wij?

Wij zijn Retail Recruitment BV, statutair gevestigd aan de  Costerstraat 11, 1814 DG te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34145163. Wij zijn al sinds onze oprichting in het jaar 2000 ‘de’ specialist in werving & selectie voor diverse Retailposities.

Persoonsgegevens die we onder andere van je opslaan:

– Naam, adres, woonplaats

– Contactgegevens (telefoon, e-mailadres)

– Geboortedatum

– Geslacht

– Opleiding

– Werkervaring

– Overige informatie die je zelf verstrekt, zoals jouw salarisindicatie en jouw cv.

Waarom bewaren we jouw gegevens?

Wij willen je graag kunnen bereiken wanneer er zich een vacature aandient in jouw vakgebied of interesseveld.

In elk geval vragen wij altijd eerst jouw toestemming voordat we jouw gegevens delen met derden.

 

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Naast bovengenoemde situatie delen wij jouw persoonsgegevens met niemand.

Welke maatregelen hebben we genomen om jouw gegevens te beschermen?

We verwerken jouw gegevens op een zorgvuldige manier, zoals de wet voorschrijft. We spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om misbruik te voorkomen en om jouw gegevens te beschermen tegen diefstal of andere vormen van onrechtmatig gebruik.

Het kan voorkomen dat we ons privacy beleid moeten aanpassen. In voorkomende gevallen zullen we de aangepaste versie op onze website publiceren en jou daarover via mail informeren.

Als je vragen hebt over deze verklaring, neem dan contact met ons op via info@retailrecruitment.nl

© Copyright - Retail Recruitment